Waktu Solat

Tuesday, October 5, 2010

Penilaian Kendiri Pengurusan Fail PBS Sekolah Rendah PPD Kota Marudu

Tujuan penilaian kendiri ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui tahap pengurusan dan kesediaan guru dan pentadbir serta pihak sekolah dalam mengurus serta melaksanakan Pentaksrian Berasaskan Sekolah ini di sekolah masing-masing.

Sasaran aktiviti ini adalah semua sekolah rendah dalam daerah Kota Marudu terlibat dalam penilaian ini, iaitu sebanyak 33 buah sekolah rendah. Manakala mata pelajaran yang terlibat adalah mengikut peringkat peperiksaan seperti berikut :
UPSR
i. Bahasa Melayu (Ujian Lisan)
ii. Bahasa Inggeris (Ujian Lisan)
iii. Sains (PEKA)
iv. Pendidikan Agama Islam (PAFA)

Pelaksanaan penilaian kendiri ini adalah untuk peperiksaan UPSR bagi sekolah rendah sahaja. Penilaian kendiri ini akan dilakukan oleh Ketua Guru Pentaksir bagi setiap mata pelajaran yang terlibat di semua sekolah rendah. Penolong Kanan 1 merupakan pegawai yang telah dilantik dan diamanahkan oleh jabatan (Sektor Penilaian dan Peperiksaan) untuk mempastikan pentaksiran ini berjalan dengan lancar di sekolah serta sebagai pegawai penilai penyelarasan markah pelajar di peringkat sekolah.

Tempoh pelaksanaan penilaian ini adalah dari 11 – 31 Oktober 2010.

Instrumen yang digunakan adalah seperti yang dinyatakan di bawah:
i. INSTRUMEN PEMANTAUAN PBS BI_SR
ii. INSTRUMEN PEMANTAUAN PBS BM_SR
iii. INSTRUMEN PEMANTAUAN PBS PAFA_SR
iv. INSTRUMEN PEMANANTAUAN PeKA SAINS_SR

Muat turun instrumen melalui pautan ini (copy paste)
http://free-uploading.com/killq697glm9/InstrumenPemantauanPBS_SR.zip.html

No comments: