Waktu Solat

Friday, December 17, 2010

Elaun-elaun Yang Layak Dituntut Oleh Kakitangan Awam

Antara elaun-elaun yang layak dituntut oleh kakitangan awam ketika menjalankan tugas rasmi adalah seperti berikut:

Elaun Makan 
Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya bagi tempoh 24 jam atau lebih yang dikira mulai dari waktu bertolak adalah layak menuntut Elaun Makan mengikut kadar seperti berikut:Gred                                    Semenanjung Malaysia     Sabah,Labuan  dan Sarawak
                                                       (RM)                                      (RM) 
Utama/Khas ‘A’dan ke atas            115.00                                   165.00
Utama/Khas ‘B’ dan ‘C’                  100.00                                   130.00
53 dan 54                                        85.00                                   115.00
45 hingga 52                                    60.00                                     80.00
41 hingga 44                                    45.00                                     65.00
17 hingga 40                                    40.00                                     55.00
1 hingga 16                                      35.00                                     50.00


Elaun Harian
Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya bagi tempoh melebihi 8 jam tetapi kurang dari 24 jam adalah layak menuntut Elaun Harian mengikut kadar separuh daripada kelayakan Elaun Makannya;


Bayaran Sewa Hotel/Lojing
Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar  Ibu Pejabatnya dan perlu menginap layak menuntut Bayaran Sewa Hotel yang disokong dengan resit tertakluk kepada had maksimumnya atau  Elaun Lojing mengikut kadar seperti berikut:

(a)  Semenanjung Malaysia

Gred                                                Sewa Hotel                               Elaun Lojing
                                                        (maksimum)
                                                            (RM)                                      (RM)
Utama/Khas ‘A’ dan ke atas     Sebenar (Standard Suite)                      80.00
Utama/Khas ‘B’ dan ‘C’            Sebenar (Bilik Superior)                        75.00
53 dan 54  Sebenar                             (Bilik Biasa)                             70.00
45 hingga 52                                             180.00                                60.00
41 hingga 44                                             160.00                                55.00
17 hingga 40                                             100.00                                35.00
1 hingga 16                                                 80.00                                30.00

(b)  Sabah, Labuan dan Sarawak

Gred                                                  Sewa Hotel                              Elaun Lojing
                                                         (maksimum)
                                                             (RM)                                     (RM)
Utama/Khas ‘A’ dan ke atas    Sebenar (Standard Suite)                       85.00
Utama/Khas ‘B’ dan ‘C’          Sebenar (Bilik Superior)                         80.00
53 dan 54  Sebenar                          (Bilik Biasa)                                75.00
45 hingga 52                                          200.00                                  70.00
41 hingga 44                                          170.00                                  60.00
17 hingga 40                                          120.00                                  40.00
1 hingga 16                                            100.00                                  35.00

sumber :http://www.treasury.gov.my/pekeliling/pp/pp032003.pdf

No comments: