Waktu Solat

Friday, December 17, 2010

Kadar Tuntutan Perjalanan Menggunakan Kenderaan Sendiri Bagi Kakitangan Awam

PINDAAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2003  DAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 4 TAHUN 2003 MENGENAI ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

Pekeliling ini bertujuan untuk meminda kadar Elaun Perjalanan Kenderaan di perenggan 4.7.1 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2003 dan perenggan 4.8.1 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2003 seperti berikut:


Jarak perjalanan bertugas rasmi
bagi tiap-tiap satu bulan                                                Kelas
                                                      A             B          C            D             E
                                                                                 (sen/km)
500 kilometer pertama                     70            60          50          45           40
501-1,000 km                                  65            55          45          40           35
1,001-1,700 km                               55            50          40          35           30
1,701 km dan seterusnya                 50            45          35          30           25

sumber : http://www.treasury.gov.my/pekeliling/pp/pp022006.pdf

3 comments:

Nor Aziera Mohamad Junaidi said...

apa maksud dengan kelas tersebut?

sardotcom said...

Ikut gred jawatan dlm perkhidmatan...

ayien said...

berapakah skala gaji bagi setiap kelas?